بهترین زمان برای عمل ترمیم بینی

حدود چهار ماه است که عمل زیبایی بینی انجام داده ام در قسمت نوک بینی ورم نسبتا زیادی وجود دارد، مقداری هم افتادگی بینی پیدا کرده ام و به دلیل التهاب بویایی و تنفسم هم مشکل پیدا کرده . یک بار هم تزریق کورتون انجام داده ام . قرار هست که بعد از ۵ماه از عمل قبلی، عمل ترمیم انجام دهم . نظر شما در این باره چیست؟

بهترین زمان برای عمل ترمیم بینی حداقل یک سال بعد از عمل بینی میباشد. اگر در این باره عجله داشته باشید  و پزشک را تحت فشار قرار دهید ممکن است عوارض جبران ناپذیرزیبایی به بار بیاورد.

 

بهترین زمان برای عمل ترمیم بینی