شکستگی بینی در کودکی

در کودکی دچار شکستگی بینی شده ام ولی در فکر درمان و رسیدگی به آن نبوده ام . متاسفانه الان دچار مشکلات زیبایی و تنفس صدادار هستم . خواستم بپرسم الان که در سن ۱۷ سالگی هستم امکان جراحی زیبایی بینی برای من وجود دارد و در آینده بازگشتی نخواهد داشت؟

بله امکان پذیر است.

 

شکستگی بینی در کودکی و ترمیم در بزرگسالی