عارضه پوست پرتقالی بعد از عمل بینی

یکی از مواردی که در اکثر افرادی عمل بینی انجام داده اند دیده ام نقطه نقطه شدن پوست بینی است ( حالت پوست پرتقالی) . این عارضه بر اثر چه چیز رخ میدهد و آیا راه پیشگیری وجود دارد؟

 

این حالت مربوط به عمل بینی نمیباشد بلکه مربوط به مراقبت های بعد از عمل بینی است . چسب زدن طولانی به بینی و نرفتن به حمام ممکن است در برخی پوست ها باعث ایجاد منافذ باز و یا جوش شود . که البته پس از مدتی که از عمل بگذرد و با شستشوی و پاکسازی مرتب پوست برطرف میشود .

پوست-پرتقالی

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری