چه موقع پس از رینوپلاستی میتوان فیلر زیر چشم تزریق کرد؟

چه موقع پس از رینوپلاستی میتوان فیلر زیر چشم تزریق کرد؟

بسته به پیچیدگی جراحی بینی انجام شده،تورم بوجود آمده متغیر است و  میتواند آناتومی پلک تحتانی را بدرجاتی  تحت تاثیر قرار دهد.بعبارتی بدلیل تورم و التهاب بافتی پلک تحتانی بخاطر نزدیکی به بینی ،تخمین محل دقیق و میزان  مورد نیاز فیلر را دچار مشکل میسازد حال آنکه استفاده از فیلر در این ناحیه مستلزم دقت بسیاری است.
پیشنهاد میشود که حداقل چهار تا شش هفته پس از رینوپلاستی برای تزریق فیلرهای معتبر صبر کرد.

مشکل بویایی و بیحسی بعد از عمل بینی

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری

نظرات

ثبت ديدگاه