اثرات اسپری استروییدی بینی

چقدر طول میکشد تا اثرات اسپری  استروییدی بینی پدیدار شود؟

چندین روز طول میکشد تا یک اسپری استروییدی بینی (نظیر مومتازون، بودزوناید، فلوتیکازون) به حداکثر اثرش برسد. بنابراین شما نباید انتظار داشته باشید که به محض اسپری کردن آنها بداخل بینی علائم از بین برود.حتی در برخی مردم ممکن است سه تا چهار هفته طول بکشد تا بتوان حداکثر اثر این اسپری ها را دید.

مطلب «حساسیت فصلی» را از دست ندهید!

اثر اسپری استروییدی بینی

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری