تزریق بوتاکس قبل از عمل بینی (رینوپلاستی )

آیا مجاز است قبل از عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی) تزریق بوتاکس انجام شود؟

تزریق بوتاکس قبل از رینوپلاستی مجاز است، اما بهتر است اینکار برای اصلاح خطوط پیشانی و اخم و دور چشم، یک تا دو هفته قبل از رینوپلاستی انجام شود، تا تورم بافتی و کبودی احتمالی ناشی از تزریق بوتاکس از بین برود.

تزریق بوتاکس قبل از عمل زیبایی بینی