مشکل بویایی و بیحسی بعد از عمل بینی

بعد از عمل بینی دچار بیحسی در قسمت پره های بینی و کم شدن بویایی شده ام ، آیا این عارضه برگشت پذیر میباشد؟

هر دو مورد بیحسی و مشکل بویایی از عوارض موقت عمل بینی میباشند و جای نگرانی نیست.

مشکل بویایی و بیحسی بعد از عمل بینی

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری