آیا بعد از عمل بینی از تامپون استفاده میشود؟

آیا دکتر درتاج در عمل بینی از تامپون استفاده میکنند؟

یکی از نگرانیهای شایع بین کسانی که میخواهند جراحی زیبایی بینی یا حتی جراحی ترمیم تیغه بینی یا همان سپتوپلاستی را انجام دهند گذاشتن تامپون در بینی است. مردم آنقدر یکدیگر را از این کار میترسانند که برخی را از جراحی منصرف میکنند یا باعث میشوند جذب جراحانی شوند که بخاطر تامپون نگذاشتن تبلیغ میکنند.

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری