عمل های زیبایی گوش

جراحی زیبائی گوش

این جراحی میتواند فقط روی نرمه گوش برای کوچک کردن یا تغییر شکل آن به تنهایی انجام شود،یا همزمان با جراحی غضروف گوش و اصلاح شکل تمام گوش و بیرون زدگی آن و جراحی گوش بل صورت پذیرد.
این جراحی میتواند با بی حسی موضعی و آرامبخشی وریدی و یا بیهوشی کامل انجام شود.
👈نکته ای که اهمیت دارد این است که دو گوش چون در دوطرف سر هستند و نیز بدلیل غیرقرینگی گاها ذاتی آنها و همچنین بافت چربی و نرم لبول یا نرمه گوش که قابل کش آمدن حین جراحی و دوختن میباشد،⚠️احتمال غیرقرینگی و تفاوت شکل گوشها پس از عمل وجود دارد.

مطالب مرتبط با موضوع گوش :

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری